Verkstadsbolaget Alfa Laval har tagit en order på leverans av värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Kina.