Under mina år i Hongkong har jag sett en ökad oro bland vänner och bekanta för hur Peking successivt urholkar stadens friheter och unika…