Utbildningsteknikbolaget Albert redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -22,5 miljoner kronor (-25,1).