Federal Reserve New Yorks index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i delstaten - Empire State Manufacturing Index - sjönk till -15,6 i maj jämfört med -14,3 i april.