Utdelningssäsongen bjöd på något glesare skurar under tisdagen när fyra aktier handlas exklusive rätt till utdelning. Enligt skolboken bör aktierna, allt annat lika, därmed falla lika mycket som bolagen delar ut.