Aktieägare i Urb-it föreslår att Jan Berg väljs som ny styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 21 november 2022.