Fastighetsbolaget Akelius har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier, som är knappt 19…