Nu har Office Management, Xite och Bluecom samlats under varumärket Avoki. Med gemensamma krafter vill man hjälpa företag att stärka cybersäkerheten med AI.