Med anledning av det bud som lämnades till Ahlsells aktieägare av Quimper har styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté.