Agtira har beslutat att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av units med total emissionslikvid om cirka 80 miljoner kronor. Bolaget har också erhållit två kreditfaciliteter om totalt 23 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.