Fler och omfattande uppdateringar av lagar, standarder och krav kring produktsäkerhet och miljöregelverk ställer höga krav på företagen och kräver både kompetens och tid. Genom att digitalisera processerna hjälper AFRY företag inom alla branscher att nå högre effektivitet, minimerad risk och övergripande kontroll på sitt compliance arbete.