Africa Energy befinner sig fortsatt i ett prospekteringsläge och har därför som planerat inga intäkter i det första kvartalet. Bolaget ökade förlusten under perioden.