New Equity Venture, Nevi, har avyttrat hela innehavet om 200.010 aktier i Aerowash vars aktier handlas på Spotlight.