Antalet svenskar som köpte bostad i Spanien under första kvartalet minskade med 34 procent jämfört med ett år tidigare.