IT-företaget Addnode har köpt simuleringsbolaget SSA och dess systerbolag Simuleon med en sammanlagd nettoomsättning på cirka 55 miljoner kronor.