Medicinteknikbolaget Addlife hade en nettoomsättning på 668 miljoner kronor (611) under det fjärde kvartalet 2017.