Adam Coombs från Australien arbetade med för låg lön. Trots att hans arbetsgivare korrigerade sitt misstag blev den nyblivne pappan utvisad…