Poddbolaget Acast tillväxt bromsade in under det fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var positivt på 16 miljoner kronor, att jämföra med minus 31 Mkr under jämförelsekvartalet.