Genom vunnet ramavtal med Stockholms Stad avseende verksamhetsutveckling och ledarskap, är nu Acando en av flera aktörer som ska förse Stockholms stads förvaltningar och bolag med konsulttjänster inom digitaliseringsområdet. Acandos målsättning är att skapa förhöjd effektivitet och innovationskraft i alla stadens verksamheter – och att bidra till visionen om att vara världens smartaste stad år...