För tre år sedan implementerade Acando en ny plattform för analys och verksamhetsplanering hos Halmstads Energi och Miljö (HEM). Nu har HEM valt att förlänga avtalet för att få stöd med förvaltning och vidareutveckling av plattformen.