För att kunna möta en ökad global efterfrågan och för att stärka sitt erbjudande inom Dynamics har Acando ingått ett strategiskt partnerskap med teknikbolaget Sonata. Partnerskapet möjliggör ett nära samarbete mellan över 1000 specialister inom Dynamics med stark förmåga att leverera med hög kvalitet, snabbhet och precision.