Verkstadsföretaget Trelleborgs beslut i december att flytta viss underpresterande verksamhet till ett separat segment,