ABB har utsett Maryrose Sylvester till landschef i USA från och med 1 augusti 2019. Hon ersätter Greg Scheu som går i pension vid utgången av oktober.