Specialfettbolaget AAK har förvärvat 80 procent av speciallecitinbolaget Soya International.