Fettbolaget AAK har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1,1 miljarder kronor med en löptid om tre år.