Satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett rörelseresultat om -14,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-16,8).