120 organisationer från 40 länder kräver att statligt stöd till bioenergi och andra kortlivade bioprodukter upphör.