Totalt var 374.000 personer, 7,4 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets…