Wallenstam-delägda Greentech-bolaget Ferroamps företrädesemission på cirka 220 miljoner kronor ger en teckningskurs per aktie på 13,60 kronor, att jämföra med fredagens öppningskurs på 30,73 kronor.