Statliga gruvjätten ska utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller i ny industripark.