”Ska inte vara en avgörande faktor för var man ska bo eller arbeta.”