Ureka planerar just nu för att bygga upp ett utbildningscenter i Ukraina för att överföra kompetens inom byggsektorn från EU till Ukraina som kommer att effektivisera byggprocesser och snabba på återuppbyggnaden av Ukraina. Utbildningarna kommer också innefatta förståelse för regelverk och säkerhet.