Antalet arbetslösa ökade med 111.000 personer i årstakt i september, enligt säsongsrensad och utjämnad data från Statistiska centralbyrån (