Fastän regeringens extra bidragspengar inte kommer att räcka är försäljningen av solceller i Sverige på väg att sätta nya rekord. Totalt beräknas solcellsmarknaden rusa till runt 4 miljarder kronor i år.