Oljejätten betalade ut konsultarvode till styrelseordförandens brevlådeföretag i skatteparadis.