Denna torsdag har regeringen Kristersson suttit hundra dagar. Regeringen har hållit presskonferenser på detta tema, och räknat upp allt som åstadkommits. Samtidigt listar oppositionen och medier allt som regeringen inte har lyckats med.