På 20 år har aktien nästan avkastat 1.600 procent med återinvesterade utdelningar. Men det senaste året har bolaget gått trögt – trots hög exponering mot en sektor som bjudit på ett veritabelt rally. Det ger ett ypperligt tillfälle att hoppa på tåget som sopat banan med index gång efter gång.