Den arbetade övertiden på svenska arbetsplatser minskar kraftigt. Det kan ses som förstadiet till kommande personalneddragningar. ”En tydlig signal på att företagen har lite att…