Det pågår en översvämning av elektroniskt skräp, som stör ledningsnätets infrastruktur. I värsta fall kan detta påverka kritiska branscher som sjukvården, industrin och försvaret. Kunskapen behöver bli större, menar Karlstadsföretaget KAMIC som delar med sig av samhällsviktig information om EMC.