Överskottet i EMU:s bytesbalans uppgick till 20,9 miljarder euro i juli.