Den japanska bytesbalansen visade ett överskott på säsongsjusterade 1.271,0 miljarder yen i mars, jämfört med ett överskott på 1.896,7 miljarder yen föregående månad.