Ett överklagande mot forskningsbolaget Cantargias beviljade europeiska patent, EP3020730, har dragits tillbaka, framgår av ett pressmeddelande.