Pensionsmyndigheten överklagar tingsrättens beslut att bara frysa 51 miljoner.