”Trots växande optimism har det inte helt återspeglats i faktiska priser.”