Drömmen var att Sverige och Danmark skulle knytas samman i en gemensam storregion.