Aktieägarna i bredbandsoperatören Bahnhof kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 55 öre per aktie.