Ministern ser statliga förmånliga lån som ett sätt att hjälpa unga att köpa första bostad.