Man lär sig mycket på en vecka. Den första vågens hotbilder stängde gränser, skolor, arbetsplatser och städer i land efter land.