Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 295 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (216). Resultatet per aktie uppgick till 19:95 kronor (14:58).