En kraftig fördyring av sjukvårdsförsäkringar bidrog till att den amerikanska inflationen kom in högre än förväntat för…